Autobiografie van Jacob Woudsma 1934-1958

Opleiding militaire dienstplicht

Na 2x uitstel in werkelijke dienst eerste oefening 08-08-1956 in Nijmegen. Ik moest mij melden aan de poort van de Kraaienhof-kazerne. De Luchmacht Instructie en Militaire Opleidingen School was gevestigd te Nijmegen in 3 Kazernes. De PH, Prins Hendrik, de Snijders en de Krayenhoff. Aanvankelijk, als Instructie Regiment, verzorgde het de "Primary Training" voor de dienstplichtigen en de Kadervorming voor de Beroeps Onder-Officieren. Later, als LIMOS alleen nog de opleidingen voor de LB, Luchtmacht Bewaking, en dienstplichtigen
http://www.luchtmacht.nl/cgpa_arnhem/organisatie/onderdelen/limos.html

Snel de eerste weken oefenen voor "geoefend soldaat" en dan meteen overplaatsing naar Breda voor een opleiding reserve officier: Trip van Zoutland kazerne Luchtmacht Officiers- en Kaderschool (LOKS).


Krayenhoff kazerne Nijmegen bevel voorwaarts-mars door Sergant Bolinck
(middelste rij geheel rechts)


                                              Nijmegen Eetzaalpeleton 4-J.G./LIR Overplaatsing naar Breda. Voor de eetzaal 
(7e rechts boven)
 

Verzamelstaat van de resultaten cursus reserve officier Luchtmacht: geslaagd!

Gedurende de opleiding werd mij medegedeeld dat ik aangesteld zou worden als magazijn-officier! Ik heb mijn elektronica-ervaring naar voren gebracht en een verzoek ingediend tot aanstelling electronica-officier, hetgeen geschiede: door naar de Luchtmacht Elektronische School in Schaarsbergen (LES) waar specialisten in de diciplines Radio en Radar werden opgeleid. Het complex bestaat nog steeds en is gevestigd aan de Koningsweg te Arnhem-Schaarsbergen.
Het is over gedragen aan de Koninklijke Landmacht en maakt nu deel uit van de "Oranje - Kazerne".

 

Hierna werd ik geplaatst op de LUCHTMACHTSTAF in den Haag, afd. Radiopeilers en op 12 februari 1958 be√ędigd als reserve 2e luitenant op de vliegbasis Ypenburg.
                           De be√ędiging Ypenburg 12 febr. 1958
Uit de krant rubriek "DEN HAAG vandaag" 12 februari 1958.
Einde oefening 1970

Geen opmerkingen:

Een reactie posten