Autobiografie van Jacob Woudsma 1934-1958

ScholenKleuterschool
Als kleuter ga je naar de kleuterschool Helperoostsingel in Helpman.

1939

1940

Ik herinner een voorval: ik weigerde alleen te zingen, bij de juffrouw aan de piano.

De lagere school 1940-1947
Ik heb de openbare school aan de Coendersweg bezocht, gelegen naast ons huis nr.96. De school nr.14 werd in 1928 gebouwd en kreeg de naam Coendersschool .
De school draagt momenteel de naam Joseph Haydn-school en was toenmaals aan de rand van Helpman gelegen, omgeven door de groetenkwekerij van brookman aan de voorzijde, links de volkstuintjes (Zie betreffende hoofdstuk) en rechts (Troelstralaan ) de boerderij “Rustlust ” waar in 1920 twee draaibare lighallen voor tuberculose patiënten werden geplaatst voor ongeveer 16 patiënten. 
Op de achtergrond de oude schoolplaat "Ter Walvischvaart" van Cornelis Jetses (1946)


Via de rapporten kan een lijst worden gemaakt van de meesters en de juffen.
1941 juf Timmer  
1942 juf Eissens
1943 meester Langen
1944 meester Scheidema
1945 meester Leydsma
1946 meester Luppes
1947 hoofd Klouwen 7e klas
19411947
Er is een 7e klas om de leerlingen voor te bereiden voor het voortgezet onderwijs: in mijn geval de HBS, vlakbij huis aan de Helperbrink.

 Klassefoto van de 7e klas van de openbare lagere Coendersschool, 1949

Beschrijving:
Klassefoto van de 7e klas van de openbare lagere Coendersschool. Bovenste rij v.l.n.r.: Jaap Woudsma, Joop Postma, Piet Elzenga, Annie Bos. 2e rij: Tineke Nauta, meneer Klauwen (tevens hoofd der school), Annie van der Gang, Tineke van der Meulen, Renie Mees, Annemiek van der Horst, Ginie Visser, Dies Beekhuis. 3e rij: Kitty den Hollander, Miep Lutjeboer, Tonnie Prins. 4e rij: Paul van Alphen de Veer, Ben Bolomey, Sieger van den Akker, Frits Kolthoff, Piet de Vries, Bennie Leffenga, Jan Stielstra, Frits Vegter


HBS 1947-1952
Na een toelatingsexamen kom ik op de Gemeentelijke HBS (Hogere Burger School) aan de Helperbrink in Helpman (cursus B), later de Dalton-HBS (1950-1952) en momenteel het Zernike College.


HBS 1950
De HBS was geen groot succes: de rapportcijfers getuigen.
Klasse 1A Herexamen algebra-meetkunde 1948
Klasse 2A Herexamen algebra-nederlands 1949
Klasse 3A Herexamen nederlands-duits 1950
Klasse B4 Niet bevorderd! 1951
Klasse 4B Bevorderd tot de 5e klasse 1952

Vanaf 1950 werd Dalton onderwijs gegeven: s'morgens wordt de leerstof aan de klas uitgelegd en daarna wordt s'middags de stof verder als huiswerk uitgewerkt. De nadruk ligt op het stimuleren van het zelfstandig werken, iedere leerling krijgt een dagtaak en een weektaak. Ook de onderlinge samenwerking en hulp aan elkaar wordt gestimuleerd.

Dalton-weekkaart
Het Dalton onderwijs is ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887-1973). Zij bedacht richtlijnen op basis van haar eigen ervaringen als leerkracht in de plaats Dalton.


Vermeldenswaardig is dat Jan Jordens mijn tekenleraar was.
Ik had (of dacht te hebben) enige teken- en schilderambities, die ik graag had willen ontplooien. Echter is dat bij Jordens niet helemaal gelukt!

MTS (HTS) 1952-1956 Chemische Techniek
Mijn vader las in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden in de zomer van 1952, dat een afdeling Chemische Techniek was opgericht op de MTS in Groningen. (De naam HTS bestond toen nog niet). De mogelijkheid was met 3 jaar HBS-B in de 1e klas te komen (in bezit diploma HBS-B in de 2e klas). Mijn vader dacht dat ik geschikt zou zijn: ik zat altijd te knoeien in een zelf gebouwd schuurtje in de achtertuin met scheikundige proefjes en ik zou in ieder geval meer geld verdienen dan hij ooit bij de Spoorwegen.
Zo gezegd, zo gedaan! Met veel succes heb ik de school doorlopen zonder enige moeite en hoge cijfers. Het huiswerk heb ik veelal samen met een klasgenoot Lammert Aalders, zoon van een fietsenmaker aan de Spilsluizen in de stad, gedaan. Ik heb dus diploma "MTS" Chemische Techniek gehaald op de Academie Minerva van de Gemeente Groningen.


In 1957 werd besloten om de naam MTS te veranderen in HTS. Dit omdat de ambachtscholen werden omgevormd naar de LTS. Door de grote afstand tussen LTS en MTS en de voortschrijdende industrialisering werd er besloten tot de oprichting van een tweejarige uitgebreide technische school de UTS. De UTS veranderde gaandeweg in het middelbare technisch onderwijs.
Ik ben lid geweest van de Studentenvereniging Corps van Leerlingen (De geschiedenis van studentenvereniging C.v.L. http://www.corpsvanleerlingen.nl/) inclusief ontgroening en muts met groene kwast.
Tussen de middag werd in de kantine door leerlingen (later studenten genaamd) van buiten de stad fervent gekaart (klaverjassen en kruisjassen) en gevulde koeken of kano’s gegeten.( Een rondo en een kano bestaan uit dezelfde ingrediënten als een gevulde koek. Maar deze worden in een vorm gebakken. Een rondo is rond en een kano langwerpig.)


 

Ik behoorde tot degenen vanuit de stad en ging op fiets tussen de middag naar Helpman om thuis warm te eten, zoals gebruikelijk in die tijden.
De MTS behoorde tot de Academie Minerva, waartoe ook een afdeling voor Beeldende Kunsten en een afdeling voor Zeevaartkunde in het gebouw aan de Petrus Driesenstraat.
Aan de achterkant stond de Ambachtschool (later de LTS), waar mijn vader op is geweest: getuigschrift Mach. Bankwerken 15 maart 1923.

 Rechts scheikunde leraar Wechelaar Ik sta middelste rij derde van rechts, links van mij Lammert Aalders 

De opleiding duurde 4 jaar, waarvan het derde jaar een praktijkjaar bij Proefstation voor Aardappelverwerking, Groningen, Dr. de Willigen. Mijn opdracht was het gedrag van aardappelmeel in fabrieksdrogers qua drogestofgehalte in aardappelmeelfabrieken.(Aardappelmeelfabriek 
 “Oostermoer”)

Opleidingen

September 1961
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging: chemisch bedrijfsanalist, diploma A (water en papier)


Het diploma van analist is binnen het kader van de toenmalige werkkring : laboratoriumchef Research Adviesbureau Stroverwerking
Juni 1962
Stichting Cursussen Materialenkennis: cursus CI-A Radioactieve bronnen


De cursus is gevolgd binnen het kader van een onderzoek radioactieve dichtheidmetingen in strokartonbanen bij het Research Adviesbureau Stroverwerking in Groningen.

2 opmerkingen:

 1. Anoniem10/11/11

  Een korte reactie: Ik heb met heel veel plezier uw verhaal gelezen en ik zal het nog wel eens vaker gaan lezen. Ik woonde als kind in Helpman, zat eerst op de Goudsbloem en moest later verplicht overstappen naar de Anemoon. En daarna de Coendersschool. Ik herken niet alles wat u schrijft, maar ook sommige dingen weer wel.
  Het schoolplein, waar een houten schutting omheen stond met daarachter tuinen waar hard gewerkt werd.
  Heel mooi om het allemaal eens rustig door te lezen. Ik ben overigens van het bouwjaar 1945.

  Ik ga uw verhalen zeker vaker lezen!

  Vriendelijke groet,
  Jaap Diederik (maar in Groningen gebruikte ik de achternaam Beukema). jcbdiederik@live.nl

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anoniem12/5/16

   Jaap beuken uit de Sitterstraat? ??

   Verwijderen