Autobiografie van Jacob Woudsma 1934-1958

HelperweststraatStadsplattegrond uit ca. 1925

Geschiedenis
Over de geschiedenis van Helpman is geschreven door Kees van der Hoef en Anton Kubbenga in Fotoboek Helpman, (Helpman, 1991)en door Frans E. Banga Fotoboek Helpman-Eens een buurtschap onder Haren (Groningen 2003) Hieronder een beknopte schets uit de historie van Helpman.

Uitbreiding van Groningen
De gemeentegrens van Groningen schoof in 1884 op naar het Helperdiep met de natte brug. Helpman ontwikkelde zich verder door het groeiende inwoneraantal in Groningen, het verbeterde openbaar vervoer met de komst van de elektrische tram en de toename van de industrie. In 1915 raakte Haren Helpman kwijt aan de gemeente Groningen. De gemeentegrens schoof op tot aan de Esserweg Toen in 1902 de Woningwet tot stand kwam was daarmee de basis gelegd voor een grotere overheidsbemoeienis met de woningbouw en vooral de sociale woningbouw. Ir. Mulock Houwer werd in 1900 directeur van de dienst Gemeentewerken van Groningen. Hij kreeg als opdracht een algemeen uitbreidingsplan te maken voor de stad Groningen. In 1906 werd zijn plan definitief vastgesteld en opvallend daarbij was dat de vestiging van handel en industrie voorop stond. Als voor handel en industrie de juiste voorwaarden waren geschapen, dan kwam de woningbouw aan bod. Op basis van het plan Mulock Houwer werden enige annexaties verricht zoals delen van Noorddijk, Hoogkerk en vooral een groot deel van de gemeente Haren. De grens werd verlegd van het Helperdiepje naar de Esserweg, de huidige grens.

Helperweststraat
Mijn opa Jacob Woudsma, geboren 1875 Nijeholtwolde, Weststellingwerf, overleden 1964 Groningen (Helpman) , woonde op de volgende adressen:
1890 Warfum
1899 Rabenhauptstraat 43 (Wisselwachter SS)
        W.Hoendiep langs de dijk (620) 473 (Beambte SS)
1902 Leeuwarderdeel
       Sophiastraat 2 Groningen
1905 Harlingen gehuwd met Jantje Nijboer
1908 Helperweststraat 11a Haren (Helpman)
1910 Davidstraat 4/4 (Arbeider SS) Groningen
1913 Barestraat 39 Groningen
1921 Helperweststraat 15a (Rangeerder te Onnen) Groningen

Mijn ouders woonden:
04-08-1930 Joh.W.Frisostraat 88a (huwelijk)
19-03-1931 Helper Weststraat 27
04-05-1932 Helper Weststraat 39
23-02-1935 Helper Weststraat 9

In dezelfde straat woont in deze periode meer familie: grootouders Jacob Woudsma en Jantje Nijboer op Nr. 15a ‘vanaf 04-01-1921’ (Oom Geert met tante Klaasje inwonend na 1938), Oom Albert en tante Anna op Nr. 20 (1931) en Nr. 27 (1935).

Helperweststraat; 
gezien naar het noorden, Kramer P.B. 1923 Foto Groninger Archieven


Ik ben geboren op 14 mei 1934 morgens om 4 uur in de Helperweststraat 39 Helpman. Dit is de eerste foto van mij gemaakt:

een kiekje achter het huis Helperweststraat 39.

tante Dina (links) bij het Sterrenbos-Heereweg

de hekjes van de Helperweststraat


Mijn vader was in bezit van een Getuigschrift van de Groninger Chauffeur School gevestigd in de Kleine Molenstraat 5 te Groningen d.d. 1 Febr. 1926.Ondergeteekende J.W.T.H.Hüsemann Instructeur aan genoemde School Verklaart dat H.Woudsma onder zijn leiding een cursus heeft gevolgd als Chauffeur-Monteur . Is in staat een “Automobiel ” te bedienen en te besturen, alsmede de voorkomende storingen te verhelpen, dan kleine reparatie’s verrichten. HÜSEMANN’s AUTOMOBIELBEDRIJF ALLERSMASTRAAT 2-4 TEL.3591 GRONINGEN


Geen opmerkingen:

Een reactie posten