Autobiografie van Jacob Woudsma 1934-1958

Nederlandse Spoorwegen

De familie Woudsma is vanaf mijn grootvader verbonden aan de Nederlandse Spoorwegen. Grootvader Jacob Woudsma treedt in 1898 in dienst bij de Staatsspoorwegen als Beambte SS. Vervolgens in 1899 Wisselwachter SS te Groningen. Overplaatsing naar Leeuwarderdeel 1902 en Harlingen 1905 (re Huwelijksakte) Groningen (Helpman) 1908 Arbeider SS. Volgens Bevolkingsregister 1921 en het Bewijs van Nederlanderschap 29-05-1933: Rangeerder NS (rangeeremplacement Onnen ten Z. Groningen)


( De geschiedenis van het emplacement bij Onnen staat beschreven in de Harener Historische Reeks 2 Van rails en rangeren: schetsen uit de Harener Spoorweghistorie)


NS archief: Hij was eerst van beroep telegrambesteller. Daarna is hij op 26 september 1898 in dienst getreden bij het spoor, eerst in tijdelijke dienst en vanaf 1 oktober 1899 in vaste dienst. Zijn functies waren: hulparbeider van de dienstdoende wisselwachter, wisselwachter, seinhuismeester, voorman rangeerder en rangeerdermeester. Zijn standplaatsen waren: Peperga, Warffum, Groningen, Leeuwarden, Haren en Harlingen. Hij is niet op eigen verzoek eervol ontslagen wegens leeftijd op 1 februari 1935. Hij is een keer bestraft wegens onvoorzichtig rangeren op 18 juni 1902. Toen zijn twee dagen van zijn bezoldiging ingehouden.


Volgens Bevolkingsregister 1921 is zijn zoon Hendrik Woudsma van beroep smid bij de ”Inrichting van Hoefbeslag van de Rijks en Gemeente Veearts” te Groningen, Poelestraat 35’, treedt daarna in dienst van de NS op 23-07-1928 als Leerlingmachinist te Alkmaar (wonende Grensstraat 12) en op 02-12-1929 overgeplaatst naar Nieuweschans. Volgens Bevolkingsregister 1930 (gezinskaart door huwelijk) op 04-08-1930: Leerlingmachinist NS te Groningen, wonende Joh.W.Frisostraat 88a Na de oorlog 1940-1945 Ondermachinist standplaats Groningen. Later wordt hij bevorderd tot machinist en na de invoering van de elektrificatie na 1945 en het volgen van een 6-weekse cursus in Amsterdam: wagenvoerder-electrisch. (plnr.50008)
Hendrik Woudsma heeft op 23-07-1953 zijn 25 jaar jubileum bij de Spoorwegen en de buren gelukwensen hem als volgt:De fam. de Stichter, fam. Tammes, fam. Hoexum, fam. Drewes, A.Meinema-Lammers

Zoon Albert Woudsma begint als fietsenmaker, maar gaat ook in dienst van de Spoorwegen: 01-01-1927 Stokermachinist en op 17-02-31 Arbeider NS. Zoon Geert Woudsma begint in Groningen als Loopjongen bij het Spoor (telegrammen) en wordt later Rangeerder in Onnen, vervolgens Station Beambte in Wildervank en Bedum.

Station Wildervank

Geen opmerkingen:

Een reactie posten